Låt hjärtat vara med

Golf är en sport för alla men alla kan inte ta sig till golfbanan för egen maskin och alla har inte råd att teckna medlemsskap. Velamsunds Golfklubb vill göra skillnad.

Mentor Sverige

2016 bjöd klubben, tillsammans med organisationen Mentor Sverige, in flyktingbarn som fick prova golf för en dag. Det var 16 barn som kom och bjöds att spela sex hål. Barnen, klubbens representanter, mentorer och organisatörer hade en härlig dag och klubben hoppas ha skapat ett livslångt intresse. Engagemanget slutar dock inte med denna dag utan kontakt hålls med barnen för att se hur klubben kan stötta dem om de har intresse att fortsätta med golf.

Handikappanpassad golf

Alla ska kunna spela golf oavsett fysiska förutsättningar och Velamsunds Golfklubb arbetar för handikappanpassade lösningar.

Miljöarbete

Miljön står i fokus på Velamsunds Golfklubb, inte bara för att banan sträcker sig genom ett naturreservat, men det spelar naturligtvis in. En miljöplan utarbetades år 2003 och sedan dess arbetar klubben hårt med miljö och naturvård. År 2011 GEO-certifierades klubben och tilldelades året därefter Swedish Greenkeepers Academys’ natur- och miljöpris vilket genererade 10 000 kronor till klubbens miljöarbete. Ett par av de saker som klubben gör och har gjort är:

  • Årlig genomgång och skötsel av fågelholkar
  • Flora- och faunainventering på bana och i dammar
  • Solceller på kanslibyggnaden
  • Bikupor
  • Miljöstation för avfall och tolv behållare längs banan
  • Matavfallet från restaurangen omvandlas genom Nacka Kommuns försorg till biogas
  • Miljökvällar arrangeras för att få medlemmarna än mer engagerade

Barncancerfonden

Klubben har arrangerat en tävling till förmån för Barncancerfonden och då projektet föll väl ut planeras liknande tävlingar att hållas i framtiden. Vid tävlingen deltog över 100 spelare som i fyrboll genererade pengar som oavkortat gick till Barncancerfonden. Vid sidan av tävlingen fanns en mängd andra aktiviteter att ta del i och av. Bland annat fanns en clown och en ballongprinsessa på plats för att underhålla de yngre.