Golfens Dag

Lördagen den 20 maj är det dags för Golfens Dag i Sverige. Det är en dag då den som aldrig provat på golf har möjlighet att göra detta på över 300 golfklubbar som anmält intresse att vara med. Det är också en dagФСpelar kan ta med familj och vänner som är nyfikna på sporten men som inte är aktiva själva. Golfens Dag ger också både den erfarne spelaren och nybörjaren möjlighet att lära känna en ny golfbana, en ny miljö och nya människor.

Runt en halv miljon människor i Sverige spelar golf och intresset verkar inte avta, tvärtom. Förr sågs golfen som en exkluderande sport, en sport för välbeställda och inte för ”vem som helst”. Så är det inte idag. Golf är en sport som är inkluderande, man kan ta sig till banan utan någon att spela med och snart finna sig spela fyrboll med helt nya bekantskaper. Kanske är det på grund av att golf återigen finns med på den olympiska agendan som intresset åter ökat, kanske är det Henrik Stensons, Alexander Noréns och Anna Nordqvists framfart och succéer som gjort det. Oavsett varför man har fångats av golfen så har man valt en sport där vackra miljöer och kamratskap står högt på agendan.

Det är Svenska Golfförbundet, Swedish Greenkeepers Association, Golf Administratörernas Förening och Sveriges golfleverantörers förening som gått samman för att skapa denna dag. Genom att dessa stora organisationer är med synliggörs sporten och dagen än mer.

Under Golfens Dag arrangeras en Instagramtävling där man lägger upp en film eller bild på sig själv och dem man spelar med och taggar med #golfensdag2017. Den som lägger upp en bild som förmedlar glädje, gemenskap och golf har chansen att vinna ett dussin Callaway Chrome Soft golfbollar.

På hemsidan för Golfens Dag finner man information om de klubbar som är med. I Stockholmstrakten är det ett fyrtiotal.